TEKNİK BİLGİLER

1930 Yılı Veteriner Fakültesi Marşı
2005 Genetik Baz Değişimi
A
ABD'de Başarılı bir süt sığırcılığı işletmesi (Florida - Ocak 2006)
ABD'de Süt Promosyonu
ABD’de Uygulanan Mastitisle Mücadele Yöntemleri ( Ocak 2007)
ABD - Kaliforniya Eyaleti, Sütçü Sığır İşletmelerinden Görüntüler - HAZİRAN 2007
ABD - OHİO EYALETİ - SÜTÇÜ SIĞIR İŞLETMELERİNDEN GÖRÜNTÜLER (TEMMUZ 2007)
ABD Sığırcılıkta Neden Dünyada 1 Numara? (Mart 2006)

ABD Süt Sığırcılığı İşletmelerinden Fotoğraflar (WWS Teknik Koordinatörü Lindell Whitelock)
ABD Süt Sığırcılığı İşletmelerinden Görüntüler (Wiskonsin, Ekim 2005)
ABD - TEKSAS-AMARİLLO'da Sütçü Sığır İşletmeleri (Açıklamalı)-Ocak 2006
ABD - Teksas Eyaletinde "müşteri için besi" yapan bir işletme
ABD Holstein Birliği Lineer Tip Özelliklerinin İrsiyet Dereceleri
ABD - TEKSAS - AMARİLLO'dan Açıklamalı Çiftlik Fotoğrafları
ABD - Wisconsin Eyaletindeki Sütçü Sığır İşletmelerinden Görüntüler (Ekim 2007)
ABD - WİSCONSİN EYALETİ - SÜTÇÜ SIĞIR ÇİFTLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER (EKİM 2006)
ABD - WİSCONSİN EYALETİ - SÜTÇÜ SIĞIR İŞLETMELERİNDEN GÖRÜNTÜLER (TEMMUZ 2007)
Açıkta Serbest Sistem Besicilik
AFFİRM (Fertility First) ve BOVATEL (EKİM 2006)
Amerikan Ölçü Birimleri (Aralık 2007)
Anafilaksi Beklenmedik Bir Fenomen (Aralık 2007)
Angus (Etçi Sığır Irkı)
Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İki Önemli Zoonoz, Brusellozis-Tüberkülozis (Dr.Seza Eskiizmirliler)
Antibiyotiklerimizin Yasal Arınma Süreleri
Avustralya'da Hayvancılık - Nisan 2006
B

Başarısız Bağışıklığın Nedenleri
Başlıca Etçi Sığır Irkları
Betakaroten (Betacarotene)
Bir Süt Sığırcılığı İşletmesinin Başına Neler Gelir?
BLAD
Buzağı İshalleri Kritik Kontrol Noktaları
Buzağı İshallerini Önleme Yolları
Buzağı Katili, Süt Hırsızı
Buzağı, Süt ve Döl Kayıplarının Önlenmesi

Buzağılar Ölmesin (Kritik Kontrol Noktaları)
C-Ç
Choline-Niacin
Clostridium Enfeksiyonları
CRYPTOSPORİDİOSİS
CVM
CVM (Sıkça Sorulan Sorular)
Çiğ Süt Kalitesi Ürün Kalitesini Etkiler
D
Deli İnek Hastalığı (OCAK 2007)
Deli İnek Hastalığı
Dişi Sperma
Dondurulmuş Boğa Sperması Nasıl Çözdürülür? (30 Mayıs 2007)

Dondurulmuş Embriyo Transferi (Fotoğraflarla)

Dostum Köpek
Döl Tutma Sorunlarında İnek Sahibine Düşen Görevler (Nisan 2007)
Dünya Sığır Irkları
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK SÜT SIĞIRCILIĞI FUARI WORLD DAİRY EXPO'DAN DÜVE VE İNEK GÖRÜNTÜLERİ (EKİM 2006)
Dünyanın Süt Sığırcılığı Alanında En Büyük İhtisas Fuarı World Dairy Expo’dan Görüntüler

Düşük Süt Verimi
Düveler
E
EDDI (Yararlı bir Organik İyot)
Ege Bölgesi Süt Sığırcılığında Durum Tespiti ve Öneriler (Eylül 2005)

Ege Vet Boğa İstasyonu
Ege Vet'e Danışabilirsiniz
Embriyo Transferi
Enerji Yetersizliği Döl Verimini Olumsuz Yönde Etkiler
Epizootik Hemorajik Hastalık (Ağustos 2007)
Eşleştirme Programı (2004)
Etçi Sığır Irklarında Boğa Seçim Kriterleri ve Pedigri Bilgileri
F
Fransa'da VEAL Üretimi
G
Gelin, 1 e 5 Kazanalım (Ekim 2007)
Genç Sığırlarda Trikofiti'nin Sağaltımında Ethylenediamine Dihydriodide (EDDİ)'nin etkinliği (VI.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresinde Sunulan Çalışma)
Genetik Islah Yöntemlerinde Yeni Teknolojiler (Nisan 2007)
H
Hastalıklar ve Öneriler
Hayvan Beslemede Aromatik Bitki Ekstraktları ve Esensiyel Yağlarının Kullanımı (P
rof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK
E.Ü. Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü
- Hayvan Besleme Anabilim Dalı)  - Tarım Türk Dergisi - MART/NİSAN 2007 Sayısı)
Hayvanların Türlerine Göre Normal Değerler (Ocak 2008)
Hibrid Vigor
Hipokalsemi, Süt Humması, Doğum Felci
Hücreye Bağlı Bağışıklık İle İmmunoterapi
I-İ
Isı Stresi (Bülent Deregözü - EGE TECHNA)
İmmun Sistem (Bağışıklık Sistemi) Destekleyicileri
İnek Ne İster ? (Nisan 2007)
İnekler "Konfor" İster
İnekler Neden Sonunu Atamaz? (ARALIK 2006)
İneklerde Doğumdan Sonra Oluşabilecek Problemler
İneklerde Döl Tutma (KASIM 2006)
İneklerde Görülen Bazı Hastalıkların Ekonomik Kayıplar Yönünden İncelenmesi (ARALIK 2006)
İneklerde Güç Doğum
İneklerde Meme Ödemi
İneklerde Metritis = Uterus Yangısı = Rahim İltihabı
İneklerde Stres - Konfor - Verim Arasındaki İlişki
İneklerin Gizli Dertleri (ARALIK 2006)
İneklerin Performansını Geliştiren 10 Önemli Adım
İneklerin Süt Verimini Etkileyen Faktörler
İneklerin Vitaminlere İhtiyacı Vardır (ARALIK 2006)
İneklerin Yazlık Dertleri (Haziran 2007)
İneklerin Uyum Sorunu
İspanya'da başarılı bir holstein süt üretim çiftliği
İspanya'da başarılı bir Limousin çiftliği
İşler Umduğunuz Gibi Gitmezse; EGE VET Burada
İşletmelerine Gebe Düve Getirecek Olan Üreticilerimizin Dikkatine
İşte Irk Islahı
J
Jersey Sütçü Sığır Irkı (Aralık 2007)
K
Kaba Yemi "KABACA" Düşünmeyelim (KASIM 2006)
Kaba Yem Kalitesi – Türkiye’de İnek Performansını Arttıran En Önemli Faktör (6 Aralık 2007)(Lindell Whitelock)
Kazı - Kazan
Kanada'da Mastitis Mücadele Yöntemlerinin Uygulanma Oranları
Karaciğerin Döl Verimiyle İlgisi (Kasım 2007)
Ketosis (Asetonemi)
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Kimler Kazanacak? (Ağustos 2007)
Kolay Buzağılamanın Güvenilirliği
Kolistin'in antiendotoksik etkisi
Koruyucu Hekimlik
Kurudaki İneklerin Beslemesinde Dikkat Edilecek Noktalar
Kuru ve Temiz (Haziran 2007)
L
Lactovac - Mastivac Karşılaştırması
Leptospirosis
Limousin (Etçi Sığır Irkı)
Lysigin Mastitis aşısının Staphylococcus aureus'tan kaynaklanan köpek piyodermasına etkisi (Çalışma Özeti)
M
Mastitis Kontrolünde Kritik Noktalar (CHECK-LİST)
Mastitisle Mücadelede Yapılması Gerekenler
Mastitisle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar
Mısır ve Yan Ürünleri
Mineral ve İzmineraller
Modern bir süt sığırcılığı işletmesi - CE-MAR ÇİFTLİĞİ -  ÇATALCA
Modern bir süt sığırcılığı işletmesi - ÖZLEM SÜT (Salihli)
Modern Bir Süt Sığırcılığı İşletmesi - HALİLOĞLU ÇİFTLİĞİ - ANTAKYA
Modern Bir Süt Sığırcılığı İşletmesi - NARİNLER - HATAY
Modern Bir Süt Sığırcılığı İşletmesi - TOROS - ADANA
Modern bir süt sığırcılığı işletmesi - UĞUR EKER ÇİFTLİĞİ - MALKARA
O
Organik Hayvancılık (Ağustos 2006)
Ovarium’un Lokal ve Hormonal Düzenleyicileri - Damarlaşma Faktörleri

P
Partikül Seperatörü Hakkında Teknik Bilgi
Piedmentosa
Pedigri Sözlüğü
Probiyotikler
PTA ve EBV Değerlerinin Ülkelerarası Karşılaştırmalı Listesi
R
Rasyon Başka, Yem Başka
S
Sıcak İneklere Dokunur
Sıcaklık Stresi
Sığır Eti Üretimi Üzerine Bazı Görüşler (Kasım 2006)
Sığır Eti Üretimini ve Ekonomisini Etkileyen Belli Başlı Hayvan Hastalıkları
Sığırlarda Ani Ölümler
Sığırlarda Besleme Hataları ve Besleme İle İlgili Hastalıklar
Sığırlarda Heterozigot Kullanma Melezlemeleri Yaparak Ticari Besi Materyali Elde Edebiliriz

Sığırlarda Kalıtsal Kusur ve Hastalıklar
Sığırlarda Kan İşeme
Sığırlarda Solunum Yolu Enfeksiyonuna Karşı Koruma ve Tedavi
Sığırlarda Topallık ve Suç Ortakları
Sığırların Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi
Spermasını İthal Ettiğimiz Boğaların Özel İndekslere Göre Sıralaması
Suda Eriyen Vitaminler
Suni Tohumlama Nedir?
Suni Tohumlama Uygulamasıyla Döl Tutmayan Hayvanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Suni Tohumlama Üzerine Bazı Öneriler (EKİM 2006)
Suni Tohumlama Zamanlaması
Susuz Sağım (Temmuz 2007)
Sürü Yönetimi
Süt Yağında Azalma (Temmuz 2007)
Sütçü İnekleri Besleme Programlarında Lifin (Selüloz) Rolü (
Lindell Whitelock, Teknik Danışman - World Wire Sires) (Nisan 2007)
Sütçü Sığır İşletmelerinde Göstergeler ve İpuçları (Haziran 2007)
Süt Kalitesi
Süt Humması İle İlişkili Hastalıklar (ŞUBAT 2007)
Süt Sığırcılığında Aşılama Programı - 1
Süt Sığırcılığında Aşılama Programı - 1 (Resimli)
Süt Sığırcılığında Aşılama Programı - 2
Süt Sığırcılığında Aşılama Programı - 2 (Resimli)
Süt Sığırcılığında Genetik Islah (Ekim 2007)
Süt Sığırcılığında Yeni Yaklaşımlar (MART 2007)
Süt Sığırcılığında Operasyonel Maliyet (Temmuz 2007)
Süt Sığırcılığı Sektörü- Veteriner Hekimlik ve Avrupa Birliği Hakkında Görüşler (Mayıs 2005)
Süt Sığırcılığında, Döl Tutma Problemlerinin, Besleme ve Çevre Koşullarıyla
İlişkisi

Süt Sığırcılığının A.B. Falı (Ocak 2006)
Sütçü Sığırlarda Dönemsel Besleme (KASIM 2006)
Sütçü Sığırlarda Enfeksiyöz Yavru Atma Sebepleri
Sütçü Sığırlarda Klinik Mastitisin Karaciğer Yağlanması ile İlişkisi
Sütçü Sığır İşletmelerinde Sağlık Standartları (KASIM 2006)
Sütçü Sığır İşletmelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Önerilen Çözümler (OCAK 2007)
Sütçü Sığır İşletmelerinde Döl Verimi Düşüklüğü Sebepleri ve Kritik Kontrol Noktaları
Sütçü Sığır İşletmelerinde Östrus Senkronizasyonu
Sütte Somatik Hücre Sayısı Nasıl Düşürülür? (Temmuz 2007)
Synchrotest
Ş
Şap Hastalığı (DABAK)(Aralık 2007)
T

Temel İmmunoloji Bilgileri
Türkiye’deki Sütçü ve Etçi Sığır İşletmelerindeki İzlenimlerim (Ocak 2008)
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecinde Süt Hijyen Kriterleri ve Önemi
(Doç. Dr. Cengiz Yalçın'ın Veteriner Hekimler Derneği Dergisinde Yayınlanan Yazısı)
W
World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock'un Türkiye Seyahati ile İlgili Gözlem ve Önerileri (Mayıs 2005)
World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock'un Ülkemizdeki sığır barınakları ile ilgili raporu (Nisan 2007)
U-Ü
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarafından Düzenlenen Sığırların Solunum Sistemi Hastalıkları Sempozyumu'nun Sonuç Bildirgesi

Ülkelere Göre Sütçü İnek Sayısı, Süt Üretimi, İnek Başına Yıllık Ortalama Süt Verimi, Progeny Teste Alınan Boğa Sayısı Bilgilerinin Karşılaştırmalı Tablosu (MAYIS 2006)
Ülkemizde Ovulitral ile yapılan bir çalışma
Ürünlerimiz Hakkında Müşteri Görüşleri
V

Veteriner Hekim Ünvanı Nereden Geliyor?
Veteriner Hekim Andı
Vücut Kondisyon Skorları ve Açıklamaları

Y
Yağda Çözünen Vitaminler
Yapılmalı
Yemlik Okuma (ARALIK 2006)
Yeni Doğanlarda IBR’a karşı korunmayı arttırmanın yolları
Yeni doğum yapan ineklerde sütün pik seviyesi nasıl tahmin edilir?
Bunun önemi nedir?

Z
Zoonozlar